S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

Tel.: +420 774 209 620    Otevírací doba: Po-Čt 12:30 - 17:00

NejlevnějšíDílyŠkoda.cz

Nejlepší ceny na trhu!

Rádi Vám poradíme

Michal Zvěřina
Olštýnská 733/3
181 00 , Praha 8 - Troja
tel: 774209620
napište nám

Ochrana osobních údajů (GDPR)

 

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.  
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Michal Zvěřina IČ: 76089550 se sídlem Olštýnská 733/3, 181 00, Praha 8 zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném ÚMČ Praha 8 (dále jen: „správce“).  

2. Kontaktní údaje správce jsou:  
adresa: Olštýnská 733/3, 181 00, Praha 8 - Troja  
e-mail: zverina@nejlevnejsidilyskoda.cz  
telefon: 773 488 843  

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.  

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.   

 
II.  

ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.  

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.      

 

III.      

ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je   
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,  
• splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,  
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,  
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.   

2. Účelem zpracování osobních údajů je  
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,  
• plnění právních povinností vůči státu,  
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.   

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.    

  
 IV.  

DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
 

1. Správce uchovává osobní údaje   
• na dobu neurčitou  
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.  

2. Po odvolání souhlasu se správce zavazuje kontakt vymazat.   

 

 
V.  

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)     
 

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby    
• podílející se na dodání zboží,služeb a realizaci plateb (  ComGate a.s., sídlem: Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00 IČ: 279 24 505, DIČ CZ27924505, zapsána dne: 16. července 2007, spisová značka B 17614 vedená u Městského soudu v Praze, která poskytuje platební služby na základě oprávnění uděleného Českou národní bankou) na základě smlouvy,   
• zajišťující služby provozování e-shopu (  Bohemiasoft s.r.o.
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16675
se sídlem: Rudolfovská tř. 247/85, 370 01 České Budějovice, Česká republika
IČ: 28090403 DIČ: CZ28090403) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,    
• zajišťující marketingové služby.  

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.    

 

 
VI.  

ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ     
  

1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem.   

 
VII.   
 VAŠE PRÁVA

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte   
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,   
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,  
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,  
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,   
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a  
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.   

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.   

 

 VIII.  

PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ   
  

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.  

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.  

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.   

 

 IX.   

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ  
  

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.  

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.  

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.  

  
 
 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2023.   

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

OTUxZjdkZ